Dne 1. 7. 2018 byl zahájen průběžný přihlašovací proces do sportovního programu ZČU Western Stars na akademický rok 2018/2019.

Studenti – sportovci se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je ke stažení zde.
Nedílnou součástí přihlášky jsou i Všeobecné podmínky přijetí, které jsou ke stažení zde.

Cílem Sportovního programu ZČU Western Stars je mimo jiné vytvářet a zlepšovat podmínky pro kombinaci sportovní přípravy a vysokoškolského studia, zlepšovat postavení sportovce v univerzitním prostředí, navazovat na juniorské akademie a umožnit elitním sportovcům pokračovat ve sportovní přípravě v Plzeňském kraji. Nedílnou součástí této aktivity je možnost reprezentovat ZČU, město Plzeň a Plzeňský kraj v rámci sportovních i společenských akcí a zvyšovat tak povědomí o ZČU jako o moderní univerzitě v rámci společného evropského prostoru.

Více o Western Stars najdete na Facebooku.

Be a Star!

Přihlašování do Western Stars