Sportovní program ZČU pod značkou Western Stars zahrnuje sportovní reprezentaci ZČU a sport pro studenty, zaměstnance, veřejnost i firmy. Zároveň si klade za cíl aktivně rozvíjet zdravou pohybovou aktivitu, posilovat pozitivní návyky a postoje a být podstatnou součástí vyváženého akademického programu.

Sportovní program je součástí akademického prostředí univerzit a škol po celém světě. Také ZČU buduje svůj SP ZČU cílevědomě a trvale na základě možností rozvoje tohoto programu, který je nedílnou součástí našeho akademického prostředí. Vzali jsme základní kameny, které zde byly historicky připraveny, a poskládali je do moderního, funkčního a efektivního celku. Budování SP ZČU je dlouhodobý proces vyžadující postupné kroky, trvalé úsilí vedoucí k dosažení a naplňování cílů a cílenou podporu všech, kterým záleží na růstu významu a prestiže ZČU.

SP ZČU je program vytvořený pro vynikající sportovce z řad studentů a potenciálních uchazečů o studium ze středních škol. Dále budou do něho zařazováni studenti ze zahraničí, kteří se rozhodnou studovat na ZČU nebo ti, kteří na ZČU studují v rámci výměnných studijních pobytů ERASMUS+ a INTER, případně dalších studentských mobilit a grantů. Podmínkou pro zařazení do SP ZČU je status studenta ZČU a plnění studujních povinností.

SP ZČU si dále klade za cíl vytvářet podmínky pro sport studentů, zaměstnanců a veřejnosti, včetně firem a organizací a rozvíjet spolupráci s nimi a budovat dobré jméno Plzeňského regionu, města Plzně a Západočeské univerzity.

Scouting programu si klade za cíl ve splupráci se sportovními svazy, oddíly a kluby vyhledávat budoucí studenty – sportovní talenty v ČR a zahraničí a umožnit jim, v případě jejich přijetí ke studiu, sportovat a studovat v Plzni.

Rozvíjíme také mezifakultní a mezioborovou spolupráci. Součástí je také spolupráce napříč fakultami ZČU, s FN v Plzni i univerzitami a partnery v ČR a v zahraničí.

Be a Star!