Program, součást akademického prostředí prestižních světových univerzit, začíná systematicky a cílevědomě budovat také Západočeská univerzita (ZČU) v Plzni. Studenti zařazení do sportovního programu budou součástí univerzitní reprezentace Western Stars.

„Sportovci, pojďte k nám, zvolte si jakoukoliv fakultu naší univerzity, vytvoříme vám podmínky pro studium i vaše sportovní aktivity,“ to je sdělení, které v těchto dnech, kdy do konce přijímacího řízení zbývá na většině fakult ještě celý měsíc, zní z úst rektora ZČU Miroslava Holečka.

„Řada našich studentů, dosahuje ve svém sportovním odvětví opravdu špičkové úrovně. Chceme jim vytvořit takové podmínky, aby u nás mohli při studiu rozvíjet svoje sportovní nadání, a zároveň tuto možnost nabízíme také uchazečům o studium, kteří chtějí skloubit svoje sportování se studiem,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček s tím, že univerzita tyto studenty zařadí do sportovního programu a oni budou jejími reprezentanty na domácích i mezinárodních sportovních kláních.

Reprezentační oblečení, mimořádné stipendium, asistovaný přístup k individuálnímu plnění studijních povinností, možnost zapsat si sportovní program jako předmět a v neposlední řadě volný přístup do sportovních zařízení provozovaných ZČU, to jsou některé výhody za to, že studenti v reprezentačním týmu se budou účastnit sportovních soutěží a šířit dobré jméno univerzity, ale i kraje a města u nás i v zahraničí.

Reprezentovat Západočeskou univerzitu budou pod jménem Western Stars. „Je to název, který dostali naši fotbalisté na meziuniverzitním mistrovství světa v Barceloně, kde prošli přes tým slovutné Sorbonny a dalších světových univerzit do finále a získali titul univerzitních mistrů světa,“ vysvětluje Petr Košik, spoluautor sportovního programu a trenér univerzitního fotbalového týmu, který se v dubnu zúčastní mezinárodního turnaje EuroMilano. „Western odkazuje k názvu naší univerzity, k regionu, ale i k našemu sociokulturnímu prostředí, stars vyjadřuje výjimečnost,“ popisuje Petr Košik a dodává, že korespondovat s tím budou i použité barvy – tmavě modrá a zlatá.

„Sport je nejenom vhodná volnočasová aktivita pro každého, ale je zároveň skvělým způsobem, jak zviditelnit Západočeskou univerzitu, ale tím také Plzeňský kraj. Jsem velice rád, že kraj může společně s městem a univerzitou podporovat mladé lidi v rozvoji vzdělávání v kombinaci právě se sportem,“ říká hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

„To, že se Západočeská univerzita rozhodla koncepčně podporovat studentské sportovní talenty, velice vítáme. Město Plzeň vnímá sport jako velmi důležitou součást života Plzeňanů. Proto nás těší, že i univerzita dává najevo jasnou podporu sportování mladých lidí,“ komentuje záměr ZČU primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Pozitivní efekt sportovního programu je ale mnohem větší. Jeho součástí totiž bude například aktivní scouting sportovců na středních školách. „Je to jedna z cest, jak zvýšit zájem uchazečů o studium na ZČU. Na středních školách je řada sportovních talentů. My jsme přesvědčeni, že pokud těmto elitním sportovcům nabídneme možnost skloubit vysokoškolské studium zvoleného oboru a jejich sportovní přípravu, rozhodnou se studovat právě u nás. Evidujeme také zájem studentů ze zahraničí a jsme připraveni je do sportovního programu zařadit, ať již v rámci běžného studia nebo studentských mobilit,“ přibližuje další přínos sportovního programu Petr Košik.

Velmi pozitivně na možnost realizovat pohybové a sportovní aktivity reagují i studenti ZČU. „Pro všechny studenty, včetně zahraničních studentů, kteří k nám přijíždějí v rámci mobilit Erasmus+ nebo Freemovers, představuje pohyb a sport velmi důležitý a atraktivní prvek,“ vysvětluje Petr Košik.  Nejen pro studenty ze zahraničí je připraven široký výběr předmětů, kurzů a aktivit, včetně letních a zimních kurzů a atraktivních sportovních aktivit jako je lyžování, snowboarding, námořní jachting, horolezectví a další.

Sportovní program bude jedním z pilířů jednotné koncepce sportu na ZČU, k níž patří zejména vzdělávání, tedy výuka oborové i neoborové tělesné výchovy a celoživotní vzdělávání, dále věda a výzkum, zahrnující vědeckou činnost v oborech kinantropologie, pedagogiky sportovních a volnočasových aktivit, ale také rozvoj profesionální péče o vrcholové sportovce, tedy sportovní medicínu nebo zátěžovou diagnostiku. Třetím pilířem je zájmová a doplňková činnost, spočívající v nabídce sportovních aktivit pro studenty, zaměstnance univerzity i veřejnost, firmy a organizace v regionu. Čtvrtým pilířem je právě kvalitní univerzitní sportovní program.

„Velice nás těší, že Plzeňský kraj i město Plzeň vnímají vybudování sportovního programu jako jednoznačně pozitivní záležitost, která prospěje renomé naší univerzity, ale může mít velmi příznivý dopad i na rozvoj sportovní infrastruktury ve městě,“ neskrývá své potěšení rektor Miroslav Holeček. Důkazem toho, že potenciál sportovního programu je velký, je podle něj i důvěra firem Puma, UniCredit Bank a Bohemia Sekt, které se mezi prvními rozhodly být partnery sportovního programu.

Sportovní p

Sportovci, pojďte studovat k nám, vyzývá ZČU