Všechny akce WS plánované na 1. polovinu roku 2020 byly zrušeny (EuroMilano, Be a Star, Western Star Day, a individuální účasti sportovců na sportovních akcích).
Plán na druhou polovinu roku, zejmína naši účast na mezi-univerztiním MS (přelom říjen/listopad) jsme zatím ponechali v platnosti.
V souvislosti se současnou situací jsme byli informováni prostřednistvím ČAUS o změnách v harmonogramu sportovních akcí. Přikládáme informaci od ČAUS a všem přejeme pevné zdraví a v rámci možností nerušenou sportovní přípravu.

1. Mistrovské soutěže – Sportovní přebory vysokých škol, Akademická mistrovství ČR i České akademické hry včetně jejich kvalifikací se RUŠÍ s platností do 31. 8. 2020. O možných termínových přesunech na druhou polovinu roku bude rozhodnuto později. Pokud to jenom bude organizačně možné, tak pro to uděláme maximum.

2. Nemistrovské soutěže a vysokoškolské ligy v jednotlivých sportech a vzdělávací semináře se ruší s platností do 31. 8. 2020 a dále bude rozhodnuto podle aktuální situace s maximální snahou co nejvíce akcí přesunout do druhé poloviny roku. Některé semináře proběhnou online v původně plánovaném termínu. 

3. EUSA – Evropské univerzitní hry, termín konání 12. – 25. 7. 2020 – dle rozhodnutí vlády Srbska, OV EUG 2020 a EUSA jsou PŘESUNUTY na rok 2021 v případě, že se najde vhodný náhradní termín. Sekretariát ČAUS předpokládá a bude řešit vrácení Vámi uhrazených depozitů.

4. FISU – dle rozhodnutí vedení FISU jsou zatím ZRUŠENA všechna Akademická mistrovství světa, která se podle kalendáře FISU měla konat do 31. 8. 2020 s tím, že zatím není stanoveno, zda se některá z nich přesunou na pozdější letošní termín, nebo se zruší úplně.

Zrušení sportovních akcí z důvodu CoVid-19