K 31. prosinci 2020 současnému elitnímu týmu UNIS vyprší stávající smlouvy s MŠMT. Nový tým bude vytvořen v souladu s právními podmínkami projektu k 1. lednu 2021. Výše stipendia zůstane zachována. Pokud je student členem UNIS nebo členem Western Stars, bude do širší nominace zařazen automaticky. Není se třeba nikam hlásit nebo žádat. Ostatní studenti ZČU mají možnost přihlásit se e-mailem. Dopručujeme, aby se přihlásili všichni studenti, kteří splňují zejména podmínky pro zařazení do výkonnostní kategorie A a B (podmínky pro zařazení). Informace jsou zveřejněny na stránkách Western Stars a na FB Western Stars/UNIS

Širší nominace předloží koordinátoři projektu MŠMT ke schválení. V rámci schvalovacího procesu se k nominaci vyjadřují sportovní svazy a také ČAUS. Schválená soupiska bude následně zveřejněna v informačních kanálech ZČU a také na webu a sociálních sítích Western Stars/UNIS. 

Studenti – stipendisté MŠMT již využívají tuto podporu hrazenou z rozpočtu projektu: 

· balíček nutričních a podpůrných suplementů, 

· služby fyzioterapeuta a maséra,

· podporu tutorů a koordinátorů projektu,

· navíc ZČU umožňuje využívání sportovních zařízení, posiloven a tělocvičen ZČU (kontaktujte mailem kolegy Mgr. Radek Zeman a Mgr. Ondřej Vodrážka). 

Od října 2020 chceme představit i další formy podpory studentů: 

· sportovní medicína – biochemické testování, funkční testování, sportovní prohlídky, 

· sportovní psychologie – individuální psychologická specializovaná podpora, 

· nutriční poradenství – individuální specializovaná podpora. 

Tato podpora bude částečně hrazena z rozpočtu projektu. Následné využívání služeb si hradí studenti sami ze svého stipendia. Kontakty a informace o způsobu využití služeb bude rozeslán na maily všech sportovců zařazených do projektu UNIS.

Informace pro studenty zařazené do projektu UNIS a nové zájemce – AKTUALIZOVÁNO